Menü Bezárás

VICC: Margit néni odalép a paphoz:

Margit néni odalép a paphoz:

– Atyám, gyónni szeretnék…

A pap odatessékeli Margit
nénit a gyóntatószékhez.

Mikor leültek, az idős
hölgy megszólal:

– Plébános úr, én 1952-ben
egyszer megcsaltam az uramat.

Mire a pap:

– De Margit néni, ezt már 70
éve minden egyes héten
meggyónja!

– Dehát olyan jólesik rá
visszaemlékezni!

MÉG EGY VICC:

Egy férfi bemegy a gyógyszertárba.

Kérdezi:

– Fekete 0vszerük van?

– Miért pont fekete?

– Meghalt a
szomszédasszony
férje, és a
részvétet akarok
nyilvánítani.